Krivična dela korupcije u uporednom zakonodavstvu

Ključne reči: korupcija, krivično delo, odgovornost, sankcije, međunarodna zajednica, pravni akti

Apstrakt

Među službenim krivičnim delima se posebno izdvajaju krivična dela korupcije koja predstavljaju samo različite oblike i vidove ispoljavanja zloupotrebe službenog položaja. Radi se o različitim oblicima i vidovima aktivnog (davanje mita) i pasivnog (primanje mita) podmićivanja koja poznaje veliki broj savremenih krivičnih zakonodavstava, ali i više međunarodnih akata, u prvom redu akata Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Evropske unije. Zbog izuzetne opasnosti od koruptivnih ponašanja pojedinaca i grupa, međunarodna zajednica (univerzalna međunarodna organizacija oličena u Ujedinjenim nacijama kao i regionalne organizacije u prvom redu Savet Evrope i Evropska unija sa odgovarajućim organizacijama i agencijama u svom sastavu) je kroz niz međunarodnih pravnih akata postavila solidnu pravnu osnovu i instrumentarijum za organizovanu zajedničku akciju u otkrivanju, krivičnom progonu, procesuiranju i suzbijanju ovakvih protivpravnih ponašanja.

Na ovim osnovima sve savremene države, u sistemu krivičnog zakonodavstva, predviđaju krivičnu odgovornost i sistem krivičnih sankcija, u prvom redu kazni, za više krivičnih dela korupcije, inkriminišući različite oblike i vidove zloupotrebe javnih ovlašćenja od strane službenih ili odgovornih lica u organima javne vlasti. Stoga ćemo na ovom mestu ukazati na osnovne karakteristike uporednopravnih rešenja kojima pojedine savremene države pokušavaju da suzbiju i spreče korupciju kao opasno društveno zlo.

Objavljeno
2008-12-31
Kako citirati
Sekcija
Članci