Građanska, krivična i disciplinska odgovornost sudija – međunarodni dokumenti i pravo Srbije

  • Ana Knežević-Bojović, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno parvo
Ključne reči: sudije, građanska odgovornost, krivična odgovornost, imunitet, disciplinska odgovornost, disciplinske sankcije, razrešenje

Apstrakt

Jedan od najvažnijih elemenata vladavine prava jeste nezavisnost sudstva, kako institucionalna, tako i personalna. Ovo pitanje je podjednako značajno za zemlje u tranziciji, u kojima se novi pravni i politički poredak izgrađuje na nasleđu autoritarne prošlosti, ali i za razvijene demokratske države.

Autorka ispituje pravila kojima se reguliše pitanje građanske, krivične i disciplinske odgovornosti sudija propisana relevatnim međunarodnim dokumentima i poredi preporuke u njima sadržane sa važećim propisima u Srbiji. U radu se takođe ispituju i rešenja predviđena predlozima za reformu seta pravosudnih zakona, koja su za sada sadržana u radnim verzijama zakona.

Objavljeno
2008-12-31
Sekcija
Članci