IDEOLOŠKI, PRAVNI I EMPIRIJSKI TEMELJI MEĐUNARODNOG INVESTICIONOG PRAVA – NEKOLIKO ZAPAŽANJA

  • Velimir Živković master, МJur (Oxford), doktorand (LSE) istraživač - saradnik Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: međunarodno investiciono pravo, međunarodna investiciona arbitraža, vladavina prava.

Apstrakt

Čini se da se u praksi i doktrini ne dovodi u pitanje da režim međunarodnog investicionog prava teži (ili već ostvaruje) multilateralizam i uniformnost supstantivnih principa, pravila i tumačenja. Cilj ovog članka je novi osvrt na ono što bi se moglo nazvati temeljima takvog režima – međunarodne sporazume o zaštiti stranih investicija – i pogotovo na ideološke, pravne i empirijski istražene kontroverze koje ih okružuju. Nekoliko zapažanja u ovom pogledu u značajnoj meri dovode u pitanje stav da je međunarodno investiciono pravo bilo inicijalno formulisano i stoga očekivano kao multilateralni i uniformni režim u supstantivnom smislu.

Objavljeno
2016-12-31
Kako citirati
Živković, V. (2016) „IDEOLOŠKI, PRAVNI I EMPIRIJSKI TEMELJI MEĐUNARODNOG INVESTICIONOG PRAVA – NEKOLIKO ZAPAŽANJ“A, Strani pravni život, 60(4), стр. 113-133. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/61 (приступљено: 20 Март2023).
Sekcija
Originalni naučni rad