ODSTUPANJA OD REDOVNE PRIMENE KOLIZIONIH NORMI («KOREKCIJE» KOLIZIONIH NORMI) – POTREBA ZA DRUGAČIJIM STAVOM

  • Vladimir Čolović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: koliziona norma, element inostranosti, javni poredak, renvoi, fraus legis, promenjene okolonosti.

Apstrakt

Primena kolizione norme zavisi od posledica koje ona proizvodi, kao i od načina primene te norme. Naime, postoje situacije kada je nemoguće primeniti opšta pravila o kolizionoj normi. To su situacije vezane za povredu domaćeg javnog poretka od strane merodavnog prava, zatim za shvatanje o primeni merodavnog prava, kao i za prevarno postupanje kod primene navedene norme. Naravno, problem postoji i kod primene kolizione norme u promenjenim okolnostima. U svim navedenim situacijama radi se o odstupanjima od redovne primene kolizione norme. Pojedini autori ta odstupanja svrstavaju zajedno u institut korekcija kolizionih normi, sa čime se ne bi mogli složiti, obzirom da se radi o različitim posledicama odstupanja, kao i o činjenici da se, samo, u jednom slučaju radi o korekciji same kolizione norme. Da je primena kolizione norme u ovakvim situacijama veoma složena govori i Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja, čije odredbe, koje se odnose na navedena odstupanja, uglavnom, na nejasan ili nekompletan način regulišu ovu materiju. Ovaj rad analizira stav teorije i zakonodavstva prema navedenom. Osim toga, u radu se daju predlozi za buduće regulisanje ove oblasti, čemu treba da doprinese i drugačiji stav prema primeni i status kolizione norme u navedenim slučajevima.

Objavljeno
2009-09-30
Kako citirati
Čolović, V. (2009) ODSTUPANJA OD REDOVNE PRIMENE KOLIZIONIH NORMI («KOREKCIJE» KOLIZIONIH NORMI) – POTREBA ZA DRUGAČIJIM STAVOM, Strani pravni život, 53(3), стр. 27-48. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/600 (приступљено: 4 Децембар2022).
Sekcija
Članci