RATIFIKACIJA LISABONSKOG UGOVORA- REFORMA EVROPSKE UNIJE: BILANS I PERSPEKTIVE

  • Jelena Ćeranić, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: Evropska unija, Lisabonski ugovor, reforma, ratifikacija, referendum, stupanje na snagu, Povelja o osnovnim pravima.

Apstrakt

Rad je posvećen proceduri ratifikacije Lisabonskog ugovora i osnovnim karakteristikama reforme Evropske unije koja je njime predviđena. Ovaj reformatorski ugovor je u prestonici Portugalije, 13. decembra 2007. godine, potpisalo svih dvadeset sedam država članica Evropske unije. Lisabonskim ugovorom predviđene su izmene i dopune Ugovora o osnivanju Evropske unije i Ugovora o Evropskim zajednicama.

Nakon uvodnih napomena o neophodnosti institucionalne reforme u Evropskoj uniji, u prvom delu rada razmotrena procedura stupanja na snagu Lisabonskog ugovora. Posebna pažnja posvećena je ratifikaciji Ugovora u Irskoj i Češkoj u kojima se ova procedura odužila . I dok je u Irskoj Lisabonski ugovor usvojen na ponovljenom referendumu, u Češkoj i dalje nije okončan postupak ratifikacije. Češki predsednik odbija da ratifikuje Ugovor sve dok se o njegovoj saglasnosti sa nacionalnim ustavom ne izjasni Ustavni sud Češke. Osim toga, potpisivanje Lisabonskog ugovora uslovljava i dobijanjem određenih izuzeća (klauzule opt-out) u korist Češke. U drugom delu rada autor analizira najvažnije novine, reforme predviđene Lisabonskim ugovorom. Reč je o odredbama kojima se povećava efikasnost i demokratičnost u radu evropskih institucija. Lisabonskim ugovorom Evropskom savetu priznat status institucije i uvedena funkcija predsednika Evropskog saveta. Takođe je predviđena reforma Komisije u smislu smanjenja broja komesara, kao i novi način vođenja spoljnih poslova Unije. Proširena su ovlašćenja Evropskog parlamenta, procedura zajedničkog odlučivanja Saveta i Parlamenta postala je redovna zakonodavna procedura i predviđene su izmene vezano za sam način usvajanja odluka u Savetu. Osim toga, Lisabonskom ugovoru je priključena i Povelja o osnovnim pravima Evropske unije.

Objavljeno
2009-09-30
Kako citirati
Ćeranić, J. (2009) RATIFIKACIJA LISABONSKOG UGOVORA- REFORMA EVROPSKE UNIJE: BILANS I PERSPEKTIVE, Strani pravni život, 53(3), стр. 7-25. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/599 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Članci