VRHOVNI SUD UJEDINJENOG KRALJEVSTVA

  • Dejan M. Pavićević, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Student pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu
Ključne reči: Vrhovni sud, Ujedinjeno kraljevstvo, ustavno sudstvo, jurisdikcija

Apstrakt

Zakonom o ustavnoj reformi iz 2005. godine Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske dobija Vrhovni sud koji je počeo sa radom 1. oktobra 2009. godine kao, najvišu sudsku instancu u zemlji.

U radu suda učestvuje 12 sudija koji odlučuju po žalbama nižih sudova Engleske i Velsa, Škotske i Severne Irske u građansko pravnim stvarima, dok u krivično pravnim ima jurisdikciju samo na teritorijama Engleske i Velsa i Severne Irske.

Sud takođe, ima i ustavno-sudsku funkciju kod pitanja delegiranih nadležnosti teritorijalnim jedinicama u skladu sa Statutima Velsa, Škotske i Severne Irske.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Pregledni naučni rad