ORGANIZOVANI KRIMINAL U REGIONU JUGOISTOČNE EVROPE (etiološka obeležja, zajedničke karakteristike i najčešći pojavni oblici)

Ključne reči: Organizovani kriminal, Jugoistočna Evropa, tranzicija, proizvodnja i trgovina droge, trgovina ljudima, korupcija, ilegalna trgovina orušjem, krijumčarenje cigareta, kompjuterski criminal, Međunarodne konvencije i borba protiv organizovanog kriminala.

Apstrakt

Organizovani kriminal u regionu Jugoistočne Evrope nastao je devedesetih godina prošlog veka kao posledica ekonomskih i političkih promena koje su se na ovom prostoru odigravale u dramatičnim okolnostima. Tranzicioni procesi bili su opterećeni i ratnim zbivanjima što je ove promene dodatno opterećivalo. U takvim okolnostima, kada je te procese pratilo nasilje izazvano ratom, kao i nedostatak vizije, nije neobično što su različite, pa i kriminalne delatnosti zamenile aktivnosti legalnih društvenih institucija. Sve to je uslovilo da organizovani kriminal, mada istorijski posmatrano predstavlja noviju pojavu na ovim prostorima, veoma brzo sustigne, pa čak i prevaziće svoje konkurente. Iako je organizovani kriminal na prostoru Jugoistočne Evrope prihvatio sve osnovne karakteristike organizovanog kriminala počev od ciljeva, odnosno motiva, metoda, organizacije, on ih je pritom ih unapredio i prilagodio sopstvenim okolnostima. Na taj način, ta negativna sprega profesioalnih kriminalca, korumpiranih političara i podređenih policajaca dodala je jednu novu dimenziju koja je tu spregu pretvorila u specifično kriminalno „balkansko“ preduzeće. Drugim rečima, balkanski mentalitet dao je poseban pečat organizovanom kriminalu. Na taj način ostvaren je profit koji po visini prevazilazi zarade mnogih snažnih međunarodnih korporacija i nacionalne dohotke mnogih država. Tako je organizovani kriminal na prostoru Jugoistočne Evrope postao jedan od moćnih gangova međunarodnog kriminala i moćni konkurent, ne samo drugim međunarodnim kriminalnim udruženjima, nego i legalnim društvenim i državnim privredama.

Ukoliko raste snaga, posebno finansijka moć i uticaj organizovanog kriminala na legalne društvene strukture i na ekonomske i političke prilike u državi, utoliko je potreba organizovanog suprostavljanja ovoj veoma opasnoj kriminalnoj organizaciji veća. Zato je borba protiv organizovanog kriminala veoma znaačajna obaveza svake države, pa i država u regionu. U tom smislu ona zaslužuje posebnu pažnju i napor u svim elementima, počev pod normativne sfere, preko posebnih organa i procedura usmerenih na suzbijanje ovog društvenog zla oličenog u organizovanom kriminalu.

Objavljeno
2010-06-30
Sekcija
Pregledni naučni rad