REVIZIJA UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI UPOREDNOPRAVNA REŠENJA O KLAUZULI REBUS SIC STANTIBUS

  • Ilija Zindović, PhD Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredne akademije u Novom Sadu
Ključne reči: ugovori, promenjene okolnosti, revizija, uporedna pravna rešenja.

Apstrakt

Klauzula rebus sic stantnibus spada u kategoriju opštih odstupanja od ograničenja autonomije volje stranaka. Ipak, ovo pravilo u odnosu na druga pravila opšteg karaktera ima svojih specifčnosti. Njena primena može doći do izražaja samo u određenim okolnostima. Pri tome, sudska ovlašćenja u izmeni ugovora su skoro isključena a pojedini pravni sistemi primenu ove klauzule dozvoljavaju samo kod određenih ugovora.

Objavljeno
2017-09-30
Kako citirati
Zindović, I. (2017) REVIZIJA UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI UPOREDNOPRAVNA REŠENJA O KLAUZULI REBUS SIC STANTIBUS, Strani pravni život, 61(3), стр. 35-54. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/517 (приступљено: 4 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad