PRINUDNO PSIHIJATRIJSKO LEČENJE I ZATVARANJE DUŠEVNO POREMEĆENIH UČINILACA KRIVIČNIH DELA U BELGIJI

  • Nataša Mrvić Petrović, PhD Instituta za uporedno parvo u Beogradu
Ključne reči: mere bezbednosti, preventivno zatvaranje, psihijatrijsko lečenje, duševno poremećeni učinioci, Belgija

Apstrakt

Autor analizira položaj duševno poremećenih izvršilaca krivičnih dela u Belgiji. Prikazuje razvoj zakonodavstva koje je tradicionalno (od 1930.) zasnovano na doktrini kriminološke škole društvene odbrane, nedostatke ranijih zakona i pokušaje da se ti nedostaci ublaže. U radu se analizira pravna priroda mere prinudnog psihijatrijskog lečenja i zatvaranja, uslovi za izricanje i način izvršenja. Autor konstatuje da najnovije zakonske izmene (iz 2014. I 2016.) imaju za cilj da ublaže ambivalentnu prirodu mere i otklone razloge zbog kojih je dolazilo do kršenja osnovnih prava lica upućenih na prinudno psihijatrijsko institucionalno lečenje.

Objavljeno
2017-09-29
Kako citirati
Mrvić Petrović, N. (2017) PRINUDNO PSIHIJATRIJSKO LEČENJE I ZATVARANJE DUŠEVNO POREMEĆENIH UČINILACA KRIVIČNIH DELA U BELGIJI, Strani pravni život, 61(3), стр. 9-19. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/515 (приступљено: 4 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad