ZAŠTITA POTROŠAČA OD KRIVOTVORENIH I PIRATSKIH PROIZVODA

  • Denis Perinčić, PhD Predsednik Upravnog odbora Republičke Unije potrošača
Ključne reči: krivotvoreni i piratski proizvodi, nelojalna konkurencija, nepoštena poslovna praksa, pravo intelektualne svojine, zaštita potrošača.

Apstrakt

Krivotvoreni i piratski proizvodi su nastali neovlašćenom upotrebom prava intelektualne svojine. Trgovci koji prodaju takve proizvode to čine da bi ostvarili ekstra proft, po pravilu obmanjujući potrošače koji ih kupuju u uverenju da su originalni proizvodi. Prodaja ovakve robe zabranjena je pravilima o zaštiti intelektualne svojine, pravilima o zaštiti konkurencije i pravilima o zaštiti potrošača. U radu se navode i predstavljaju najznačajniji međunarodni izvori prava u ovim oblastima, koji su implementirani i u pravni sistem Republike Srbije. Ukazuje se da se pomenute tri različite grane prava međusobno preklapaju kada je fokus na zaštiti potrošača. U zaključku se analizira efkasnost sprovođenja zaštite prava intelektualne svojine, prava konkurencije i zaštite potrošača od strane nadležnih organa, ukazuje se na slabosti u njihovom radu i daju se predlozi za njihovo prevazilaženje.

Objavljeno
2017-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad