PRAVO NA NEPRISTRASNOG SUDIJU

  • Ervin Belovics, PhD University professor, Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law and Political Sciences
Ključne reči: nepristrasnost, krivični postupak, Mađarska.

Apstrakt

Autor analizira institut nepristrasnosti sudije u krivičnom postupku. Prvo, rad ukazuje na odredbe člana 6 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i na garantije osnovnih sloboda u krivičnom postupku u Ustavu Mađarske. Potom, autor ustanovljava osnovne elemente nepristrasnosti, kako je moguće prevazići pristrasnost i koja je konkretna primena instituta u okviru regulative mađarskog Zakonika o krivičnom postupku.

Objavljeno
2017-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad