MEĐUNARODNE GARANTIJE LJUDSKIH PRAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA

  • Sanda Ćorac master prava doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
Ključne reči: ljudska prava, međunarodne garantije ljudskih prava, Evropska konvencija o ljudskim pravima

Apstrakt

U dvadesetprvom veku jedno od osnovnih pitanja jeste pitanje poštovanja ljudskih prava. Ljudska prava su osnova savremenog društva, pa su ujedno i predmet neprestanog promišljanja i neiscrpna tema. U radu se analizira razvoj međunarodnih garantija ljudskih prava, a poseban akcenat je stavljen na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i katalog prava koje garantuje.

Objavljeno
2016-12-31
Kako citirati
Ćorac, S. (2016) MEĐUNARODNE GARANTIJE LJUDSKIH PRAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA, Strani pravni život, 60(4), стр. 237-252. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/50 (приступљено: 20 Март2023).
Sekcija
Pregledni naučni rad