HARMONIZACIJA KOMPANIJSKOG PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE I PRAVILA O SLOBODI OSNIVANjA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

  • Ana Knežević – Bojović, M.Sc.
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju; Evropska unija; Evropski sud pravde;

Apstrakt

Usklađivanje propisa Srbije sa pravom Evropske unije jednostrana je obaveza koju je Srbija preuzela radi ostvarivanja cilja - pristupanja Evropskoj uniji. Svakako najznačajniji dokument koji je Srbija do sada potpisala u tom postupku jeste Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U radu se analiziraju odredbe Sporazuma kojima se propisuju pravila o slobodnom kretanju privrednih društava iz Srbije i Unije, i ukazuje na značaj poznavanja prakse Evropskog suda pravde u vezi sa ovim pitanjem. Nadalje, autorka analizira stepen usklađenosti domaćih propisa iz oblasti kompanijskog prava sa odgovarajućim propisima Evropske unije i ukazuje na očekivane pravce daljeg razvoja prava i prakse u obe oblasti.

Objavljeno
2011-04-30
Kako citirati
Knežević – Bojović, A. (2011) HARMONIZACIJA KOMPANIJSKOG PRAVA SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE I PRAVILA O SLOBODI OSNIVANjA PRIVREDNIH DRUŠTAVA U SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU, Strani pravni život, 55(1), стр. 129-142. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/486 (приступљено: 29 Мај2023).
Sekcija
Originalni naučni rad