POKUŠAJ U EVROPSKOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU

  • Dragan Jovašević
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Ključne reči: krivično delo, radnja, umišljaj, izostanak posledice, zakon, nedovršeno delo

Apstrakt

Pravilo je da se preduzimanjem jedne ili više delatnosti koje su u zakonu određene kao elemenat bića krivičnog dela ostvari posledica u smislu prouzrokovane promene ili stanja u spoljnom svetu. No, česte su u životu situacije kada usled preduzete radnje nekog lica posledica krivičnog dela ipak izostaje. U takvim slučajevima postoji pokušaj krivičnog dela (nedovršeno delo). No, moguće je da se za preduzimanje radnje izvršenaj zahteva prethodno stvaranje uslova i pretpostavki kroz preduzimanje pripremnih radnji kojima se omogućava ili olakšava krivično delo. Realna opansost ugrožavanja zaštićenog dobra, kao i obim i intenzitet ispoljene kriminalne volje za prouzrokovanje posledice preduzetom radnjom izvršenja čini suštinu pokušaja i osnov kažnjivosti njegovog učinioca. U ovom radu će stoga biti reč i o pojmu i karakteristikama, sadržaju i prirodi pokušaja u krivičnom zakonodavstvu pojedinih evropskih država i njihovom upoređivanju sa rešenjima u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije.

Objavljeno
2011-08-31
Sekcija
Originalni naučni rad