INSTITUT COMITY U MEĐUNARODNOM STEČAJU (sa posebnim osvrtom na pravo SAD)

Ključne reči: comity, strani stečajni postupak, strana stečajna odluka, priznanje, glavni stečajni postupak, sekundarni stečajni postupak.

Apstrakt

Institut comity, koji ima svoj izvor u učenju o comitas gentium, nastalom u holandskoj školi Međunarodnog privatnog prava, ublažava načelo teritorijalnosti i označava međunarodnu učtivost koja se navodi kao jedan od razloga za primenu stranog prava i priznanje stranih odluka. Institut comity ima svoje naročito mesto i u stečajnom zakonodavstvu SAD, odnosno, u oblasti međunarodnog stečaja. Naime, ovaj institut se i navodi kao jedan od uslova za priznanje stranih stečajnih odluka. U izmenama stečajnog zakonodavstva SAD iz 2005.godine, institut comity nalazi svoje mesto i u odredbama koje daju velika ovlašćenja američkim sudovima u pružanju pomoći prilikom priznanja stečajnih postupaka pokrenutih u inostranstvu. Ovaj rad analizira ne samo prisustvo i značaj instituta comity u pravu SAD , već se osvrće i na doprinos tog instituta u međunarodnim izvorima kao što su Model zakon o prekograničnoj insolventosti i Uredba br. 1346/2000 o insolventnim postupcima. Ova dva izvora su izvršila veliki uticaj na mnoga nacionalna stečajna zakonodavstva koja su prihvatila ista ili slična rešenja u ovoj oblasti. Institut comity se primenjuje zajedno sa drugim teorijama koje omogućavaju dejstvo strane stečajne odluke na teritoriji druge zemlje. Taj institut je omogućio da se ostvari princip jedinstva stečajne mase u oblasti međunarodnog stečaja.

Objavljeno
2011-08-31
Kako citirati
Čolović, V. (2011) INSTITUT COMITY U MEĐUNARODNOM STEČAJU (sa posebnim osvrtom na pravo SAD), Strani pravni život, 55(2), стр. 61-82. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/463 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad