PRAVA DETETA – EVOLUCIJA, REALIZACIJA I ZAŠTITA

Ključne reči: Prikaz knjige

Apstrakt

Dr Ana Čović
PRAVA DETETA – EVOLUCIJA, REALIZACIJA I ZAŠTITA
Institut za uporedno pravo, Beograd, 2017.- 141 strana

Objavljeno
2018-07-17
Kako citirati
Gasmi, G. (2018) „PRAVA DETETA – EVOLUCIJA, REALIZACIJA I ZAŠTIT“A, Strani pravni život, 62(2), стр. 221-224. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/432 (приступљено: 26 Новембар2022).
Sekcija
Prikaz