УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ГРАНИЧНИХ ПОЛИЦИЈА ДРЖАВА НАСТАЛИХ РАСПАДОМ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

  • Saša Milojević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Криминалистичко-полицијска академија Београд
  • Bojan Janković, MA
    e-mail: institut@iup.rs
    Криминалистичко-полицијска академија Београд
Ključne reči: гранична полиција, државе бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, надлежност, организација.

Apstrakt

Аутори текста у раду приказују, организацију, надлежности и прописе које прате рад Граничне полиције Републике Србије, као и њен упоредни приказ са сличним службама свих држава насталих распадом бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, њиховим начинима рада и актима на основу којих они спроводе своју делатност. Из компаративног приказа граничних служби наведених држава може се констатовати да су организација, надлежности и процедуре које се примењују веома сличне, чак у неким деловима истоветне, јер су све државе прихватиле Концепт интегрисаног управљања границом, као и процедуре контроле прелажења и обезбеђења државне границе које су предвиђене Шенгенским кодексом о границама, а што је један од услова за њихов улазак у Европску унију. Због тога све државе морају да унифицирају своја поступања приликом обезбеђења и контроле прелажења државне границе. Такође, због свих наведених сличности у организацији, поступцима, прописима, треба се узети у разматрање могућност спровођења заједничке специјалистичке обуке свих припадника граничних полиција, бивших држава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.

Objavljeno
2012-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad