УНУТРАШЊИ ОРУЖАНИ ОБЛИЦИ УГРОЖАВАЊА КАПАЦИТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ

  • Radoslav Gaćinović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Институту за политичке студије у Београду
Ključne reči: Грађански рат, оружана побуна, устанак, герила, тероризам, капацитет, безбедност, дeмократија

Apstrakt

Аутoр овог рада сматра да унутрашњи сукоби најдиректније нарушавају капацитет система безбедности. Зато су неопходни додатни напори државе на опремању и обучавању сопствених структура безбедности за превентивно деловање у циљу спречавања унутрашњих сукоба, а у случају потребе да се ефикасном акцијом зауставе. Такође, политичке елите демократске државе сносе пуну одговорност за правовремено препознавање и спречавање унутрашњих сукоба. Сукоби, као друштвене појаве, настају као комплекс процеса и односа између интердржавних субјеката, чији су интереси, вредности и потребе дијаметрално супротстављени и не могу се усагласити кроз процесе сарадње. За разумевање суштине тих процеса битно је да се на бази теоријских знања о сукобима и познавању конкретног стања, они могу што поузданије процењивати и предвиђати, ради ефикаснијег и прагматичнијег деловања било ког субјекта у државним и међународним оквирима. Оружани облици угрожавања унутрашње безбедности манифестују се пре свега кроз: оружану побуну, грађански рат, герилу, устанак и тероризам. За разлику од међународних оружаних сукоба у којима су главни актери државе (појединачно или у савезу), унутрашњи сукоби воде се на територији једне државе, и то између антагонистичких друштвених група, као што су: социјалне, политичке, националне, етничке, верске, племенске и др. Њихова посебна карактеристика јесте да подразумевају територијалну и персоналну аутономију власти једне државе над припадницима супротстављених друштвених групација и територијалну ограниченост извођења борбених дејстава у оквиру такве државе

Objavljeno
2012-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad