MEĐUNARODNI CRVENI KRST

  • Jelena Lopičić – Jančić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Advokat, Novi Beograd
Ključne reči: Međunarodni crveni krst, Anri Dinan, ranjenici i bolesnici.

Apstrakt

Ovaj rad sadrži kratak istorijat Međunarodnog crvenog krsta, koji je osnovan u Ženevi 1863.godine. Jedan od inicijatora i osnivača Međunarodnog crvenog krsta bio je švajcarac Anri Dinan koji je bio trgovac i društveni aktivista. Prvobitna ideja Anri Dinan-a je bila da Međunarodni crveni krst pomaže ranjenicima i bolesnicima u ratu. Međutim, kasnije Međunarodni crveni krst je odigrao veliku ulogu u humanizaciji rata i oružnih sukoba, pa je proširio svoju delatnost i na ostale kategorije koje su bile žrtve ratova i oružanih sukoba kao što su civilno stanovništvo, ratni zarobljenici, brodolomici, sanitetsko osoblje, versko osoblje i drugi. Takođe je značajna uloga Međunarodnog crvenog krsta i u doba mira, kada se dese velike prirodne katastrofe kao što su zemljotresi, poplave, epidemije, suše, erupcija vulkana i drugo. Danas je Međunarodni crveni krst najmasovnija međunarodna organizacija, koja ima svoje članstvo u svim savremenim državama. Organizacija Međunarodnog crvenog krsta osnovana je i u Srbiji 1876.godine, i odigrala je veliku ulogu od svog osnivanja pa do danas.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad