KRIVIČNO - PRAVNA REAKCIJA NA ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJA U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ

  • Ana Batrićević
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Ključne reči: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Apstrakt

Zaštita životinja od ubijanja i zlostavljanja putem odredaba krivičnog i prekršajnog prava postavljena je u Republici Srbiji sa znatnim zakašnjenjem u poređenju sa zemljama common – law sistema i razvijenim zemljama evropsko – kontinentalne pravne tradicije. Krivično delo ubijanja i mučenja (sada: zlostavljanja) životinja uključeno je u krivično zakonodavstvo Republike Srbije 2006. godine, a svoj prvi Zakon o dobrobiti životinja naša zemlja je usvojila 2009. godine. Zbog toga je, u cilju što efikasnije implementacije relevantnih univerzalnih i evropskih standarda, potrebno razmotriti rešenja prisutna u zakonodavstvima drugih zemalja sa dužom istorijom i naprednijom tradicijom u ovoj oblasti prava kako u teorijskom tako i u praktičnom smislu. U tom kontekstu, autor analizira odredbe švedskog Krivičnog zakonika i Zakona o zaštiti životinja Kraljevine Švedske i primere iz prakse nadležnih pravosudnih organa te zemlje kao moguće uzore. Takođe, autor razmatra sličnosti i razlike između zakonodavstva Švedske i zakonodavstva naše zemlje koje se mogu uočiti u ovoj oblasti. Imajući u vidu njihove prednosti i nedostatke, autor daje konstruktivne predloge kako bi se unapredila i dalje razvijala državna reakcija na zlostavljanje životinja u Republici Srbiji.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Batrićević, A. (2012) KRIVIČNO - PRAVNA REAKCIJA NA ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJA U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ, Strani pravni život, 56(2), стр. 378-394. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/395 (приступљено: 15 Јуни2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad