PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU U KORIST TRANSSEKSUALNIH OSOBA

  • Zorica Mršević, PhD Institut društvenih nauka Beograd , Fakultet za evropske pravnopolitičke studije, Novi Sad
Ključne reči: transseksualnost, prilagođavanje pola, presude Evropskog suda za ljudska prava, promena pravnog statusa, nove politike u oblasti transseksualnosti

Apstrakt

U ovom tekstu su prezentirane pet presuda Evropskog suda za ljudska prava koje se tiču ostvarivanja prava na rodni identitet kao deo prava na privatnost. Njima se nalaže državama da učestvuju u pokrivanju troškova medicinskih tretmana za transseksualne osobe i razviju zadovoljavajući zakonski okvir koji reguliše proces medicinskog tretmana prilagođavanja pola i prateće pravne promene statusa tih lica. Stav tog suda je da država ima dužnost a transseksualne osobe pravo da dobiju odgovarajući medicinski tretman transseksualnosti u vidu prilagođavanja pola, kao i da to mora da bude praćeno adekvatnom službenom promenom njihovog pravnog statusa. Nezadovoljavajuća i neprihvatljiva je pravna situacija da transseksualne osobe koje su putem operacije promenile pol, nastavljaju da žive u nekakvom pravnom međuprostoru, ne pripadajući u potpunosti ni jednom ni drugom polu. Tekst se završava navođenjem pet novih politika u oblasti transseksualnosti od kojih je najvažnija martovska odluka Ustavnog suda Republike Srbije o obaveznoj promeni imena nakon operativnog prilagođavanja pola.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Mršević, Z. (2012) PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU U KORIST TRANSSEKSUALNIH OSOBA, Strani pravni život, 56(2), стр. 332-351. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/392 (приступљено: 15 Јуни2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad