BORBA PROTIV DROGE PUTEM DEKRIMINALIZACIJE – SLUČAJ PORTUGALIJE

  • Jovan Ćirić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: droga; Portugalija; medicinski tretman; dekriminalizacija; lična upotreba; statistički podaci.

Apstrakt

Portugalija je devedesetih godina imala velikih problema sa drogom.
Broj zavisnika bio je vrlo visok, kao i broj smrtnih slučajeva,uzrokovanih
prekomernim uzimanjem droge. Ista je situacija bila i kada je reč o broju
zaraženih HIV-om. Imajući sve to u vidu portugalska vlada je odlučila da
izgradi novu strategiju borbe protiv droge i novi zakon o drogi. Zakon je
stupio na snagu 2001. godine. Taj novi zakon je baziran na nekoj vrsti
dekriminalizacije i depenalizacije. Najvažnija novina sastojala se u tom
smislu da osoba kod koje je pronađena količina od deset dnevnih doza
droga, bez obzira o kojoj drogi se radi, nije bila tretirana kao delinkvent. Ta
droga je bila tretirana kao droga za njenu ličnu upotrebu i ona nije bila
krivično optuživana i osuđivana klasičnim krivičnim sankcijama, već je bila
izvođena, odnosno, izvodi se (i danas) pred specijalni panel (tribunal)
sastavljen od tri stručnjaka: socijalnog radnika, pravnika, lekara (uglavnom
psihijatra). Ta komisija – panel – tribunal, odlučuje o tome kakvu meru će
izreći dotičnoj osobi, a najčešće to je medicinsko lečenje, uz eventualni
dodatak i drugih mera, kao što je društveno korisni rad, itd. Ljudi više nisu
bili uplašeni da će biti poslati u zatvor, odnosno da će biti stigmatizovani
kao kriminalci, te su bili spremniji da potraže pomoć i da preduzmu lečenje.
U tom smislu mnogi podaci koji su nedavno prikupljani, pokazali su da su se
neke statistike promenile. Opao je broj zavisnika u Portugaliji, kao i broj
smrti usled predoziranja, odnosno broj zaraženih HIV-om, AIDS-om, a i sto
je i kada se radi o opštim statistikama kriminala učinjenog u vezi i povodom
droge. Generalno uzev, portugalska nova strategija i zakon postigli su vrlo
dobre rezultate na planu birbe protiv droge, iako ima onih pojedinaca i
institucija koji tvrde suprotno. Takva je i organizacija WFAD – Svetska
Federacija za borbu protiv droga – oni prezentuju podatke koji govore nešto
sasvim drugo. Ipak, većina drugih institucija, kao što su Fond za otvoreno
društvo, CATO institut, a i mnogi pojedinačni naučnici, koji objavljuju
naučne članke u uglednim časiopisima, prezentuju drugačije statističke
podatke. Borba protiv droga, uvek je bila u dobroj meri ideološko pitanje
Liberali su tvrdili jedno, a konzetvativci nešto sasvim drugo. Međutim,
veoma je važno da i naša javnost bude upoznata sa ovim „portugalskim
slučajem“. On za nas može biti od izuzetne koristi u izgradnji naše domaće
strategije borbe protiv droga.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Ćirić, J. (2012) BORBA PROTIV DROGE PUTEM DEKRIMINALIZACIJE – SLUČAJ PORTUGALIJE, Strani pravni život, 56(2), стр. 308-318. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/390 (приступљено: 14 Јуни2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad