NAKNADA ŠTETE ZA PRETRPLJENE FIZIČKE BOLOVE

Ključne reči: građansko odštetno pravo, nematerijalna šteta, telesne povrede, fizički bolovi, naknada štete

Apstrakt

Autori analiziraju strana zakonodastva i zakonodavstvo Republike Srbije koje se odnosi na naknadu štete zbog pretrpljenih fzičkih bolova. Oni konstatuju da stari građanski zakonici (francuski, nemački) ne određuju pojam štete, pa ni nematerijalne, dok se u savremenim zakonicima tačno određuje koji se oblici nematerijalnih gubitaka priznaju. i u pravima ranijih socijalističkih zemalja priznaje se pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete za slučaj teških povreda prava ličnosti. To pokazuju primeri Rusije i Poljske. U obligacionom pravu Srbije (kao i Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine) pretrpljeni fzički bolovi su regulisani kao jedan od pravno priznatih oblika nematerijalne štete. Novčana naknada određuje se na osnovu trajanja i intenziteta bolova i drugih okolnosti vezanih za štetni događaj, lečenje i oporavak i za ličnost samog oštećenog.

Objavljeno
2016-12-31
Kako citirati
Mrvić Petrović, N. и Petrović, Z. (2016) NAKNADA ŠTETE ZA PRETRPLJENE FIZIČKE BOLOVE, Strani pravni život, 60(4), стр. 9-19. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/39 (приступљено: 20 Март2023).
Sekcija
Originalni naučni rad

Najčitanije od istog autora