ZNAČAJ FORENZIČKE DNK ANALIZE U PRAVOSUDNOM SISTEMU

  • Marko Andrejević
    e-mail: institut@iup.rs
    Apsolvent Biološkog fakulteta, Beograd
Ključne reči: Apsolvent Biološkog fakulteta, Beograd

Apstrakt

U drugoj polovini 20-og veka dolazi do revolucionarnih otkrića na polju genetike i molekularne biologije. Opisana je struktura molekula DNK, objašnjena njegova uloga u nasleđivanju i napravljena korelacija sa mnogim oboljenjima. Kao nasledni faktori označene su sekvence DNK koje su nazvane genima. To su sekvence DNK koje direktno kodiraju za određeni protein koji ima neku od vrlo važnih funkcija u našem organizmu i važan je normalan rast i razvoj. Pokazano je takođe da postoje i delovi DNK molekula koji nemaju kodirajuću funkciju, i da se upravo u tim delovima(sekvencama) krije velika varijabilnost koja se razlikuje od jedne do druge individue. Identifikacijom tih sekvenci određenim naučnim metodama dobija se DNK-otisak. Prihvatanje i uvođenje teorije DNK-otiska u pravosudni sistem je proces koji je bio praćen brojnim kontroverzama. Ovaj rad će ukazati na neke od bitnih karakteristika molekula DNK koje su od značaja u forenzičkim analizama, metode identifikacije DNK sekvenci i izradu DNK otiska, i kroz nekoliko poznatih sudskih procesa biće ukazano na ogroman značaj ove metode u pravosudnom sistemu.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Andrejević, M. (2012) ZNAČAJ FORENZIČKE DNK ANALIZE U PRAVOSUDNOM SISTEMU, Strani pravni život, 56(2), стр. 290-307. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/389 (приступљено: 14 Јуни2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad