ИСЛАМСКО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА

  • Miroljub Jevtić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Факултет политичких наука Београд
Ključne reči: Иво Андрић, ислам, исламска држава, шеријат, политичка теорија, Босна и Херцеговина,политикологија религије

Apstrakt

Разумевање савремених држава и правних поредака који у њима функционишу било би некомплетно без познавања исламске државноправне и политичке теорије. Пре свега зато што муслимани чине преко милијарду становника наше планете и зато што скоро свака од муслиманских држава примењује барем делимично традиционале исламске правне норме у савременом правном поретку. У овом тексту је исламска теорија државе и права представљена кроз дело српског нобеловца Иве Андрића.Андрић је представљајући људске судбине и околности у којима су живели у време османске владавине Босном веома прецизно и на веома разумљив начин представио исламску теорију државе и права.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Jevtić, M. (2012) ИСЛАМСКО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА, Strani pravni život, 56(2), стр. 252-269. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/387 (приступљено: 14 Јуни2021).
Sekcija
Originalni naučni rad