ИСЛАМСКО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ И ПРАВА У ДЕЛУ ИВЕ АНДРИЋА

  • Miroljub Jevtić, PhD Факултет политичких наука Београд
Ključne reči: Иво Андрић, ислам, исламска држава, шеријат, политичка теорија, Босна и Херцеговина,политикологија религије

Apstrakt

Разумевање савремених држава и правних поредака који у њима функционишу било би некомплетно без познавања исламске државноправне и политичке теорије. Пре свега зато што муслимани чине преко милијарду становника наше планете и зато што скоро свака од муслиманских држава примењује барем делимично традиционале исламске правне норме у савременом правном поретку. У овом тексту је исламска теорија државе и права представљена кроз дело српског нобеловца Иве Андрића.Андрић је представљајући људске судбине и околности у којима су живели у време османске владавине Босном веома прецизно и на веома разумљив начин представио исламску теорију државе и права.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad