UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA U PRAVU CRNE GORE

 • Zdravko Petrović, PhD
  e-mail: institut@iup.rs
  Univerzitet Sigmund Frojd, Beč
 • Milan Počuča, PhD
  e-mail: institut@iup.rs
  Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad
 • Rajko Tepavac, PhD
  e-mail: institut@iup.rs
  Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad
Ključne reči: osigurnje života, ugovor, penzioni fondovi

Apstrakt

Osiguranje života predstavlja oblik zaštite osiguranika ili njemu bliskog lica za slučaj nesreće koja ga može zadesiti. Na ovaj način čovek se na vreme obezbeđuje od rizika smrti, odnosno gubitka ili smanjenja sprosobnosti privređivanja. Životno osiguranje otklanja štetne poslijedice oba rizika. Iako dugo zabranjivano, zbog objašnjenja da je nemoralno izvlačiti korist od smrti ili nezgode, danas je ugovor o životnom osiguranju opšte prihvaćen u svim pravnim sistemima.

Životno osiguranje služi proširenju socijalnog osiguranja. U razvijenim društvima kroz privatno životno i penzijsko osiguranje vrši se korekcija sistema penzijskog osiguranja zasnovanog na načelu generacijske solidarnosti, pošto penzioni fondovi sve teže podnose opterećenje velikog broja penzionera.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Petrović, Z., Počuča, M. и Tepavac, R. (2012) UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA U PRAVU CRNE GORE, Strani pravni život, 56(2), стр. 150-175. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/382 (приступљено: 14 Јуни2021).
Sekcija
Originalni naučni rad