PRAVNI OKVIR ZAŠTITE „NANOTEHNOLOGIJA“ U EVROPSKOJ UNIJI

  • Katarina Damnjanović, PhD Pravni fakultet Univerziteta Union
Ključne reči: nanotehnologije, EU,pronalasci, patenti, čovekova okolina, ljudsko zdravlje

Apstrakt

Ovaj članak bavi se pravnim okvirom zaštite „nanotehnologija“ u EU sa ciljem da se oceni u kojoj meri postojeća zakonska rešenja omogućuju da se na adekvatan način reše rizici koje nose nanotehnologije po čovekovo zdravlje i okolinu.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad