NASLEDNIČKO UVERENJE (ERBSCHEIN) U NEMAČKOM PRAVU

  • Dejan B. Đurđević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet u Beogradu
Ključne reči: Nasledničko uverenje (Erbschein). – Nasleđivanje. – Ostavinsko rešenje. – Ostavinski postupak

Apstrakt

Za sticanje nasledničkog svojstva u nemačkom pravu nije potrebna konstitutivna sudska odluka, jer zaostavština ex lege prelazi na naslednika u trenutku ostaviočeve smrti. Da bi olakšalo nasledniku dokazivanje njegovog svojstva, nemačko pravo predviđa ustanovu nasledničkog uverenja (Erbschein). To je uverenje o naslednom pravu i veličini naslednog dela koje nasledniku na njegov zahtev izdaje ostavinski sud. Funkciju koju u nemačkom pravu ima nasledničko uverenje, u srpskom pravu vrši ostavinsko rešenje. Autor analizira vrste nasledničkih uverenja, sudski postupak za njihovo izdavanje, kao i pravna dejstva koja se odnose na pretpostavku tačnosti i zaštitu pouzdanja savesnih pribavilaca u tačnost nasledničkog uverenja. Posebna pažnja posvećena je ukazivanju na razlike između nemačkog nasledničkog uverenja i srpskog ostavinskog rešenja.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Sekcija
Originalni naučni rad