Приказ књиге: ИДЕНТИТЕТ ЕВРОПЕ – БУДУЋНОСТ МУСЛИМАНА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

  • Dubravka Stajić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Институт за политичке студије

Apstrakt

Приказ књиге:

Др ЗОРАН МИЛОШЕВИЋ

Objavljeno
2013-12-31
Kako citirati
Stajić, D. (2013) Приказ књиге: ИДЕНТИТЕТ ЕВРОПЕ – БУДУЋНОСТ МУСЛИМАНА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ, Strani pravni život, 57(1), стр. 380-383. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/339 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Prikaz