Приказ књиге:МЕЂУНАРОДНО ТРГОВИНСКО ПРАВО, ОПШТИ ДЕО