NORMATIVNO PRAVNI OKVIR UPRAVLJANJA MEDICINSKIM OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI

 • Dorina Magerudis-Petkovski, PhD
  e-mail: institut@iup.rs
  Medicinska Škola Bitola
 • Aleksandra Savović, MSc
  e-mail: institut@iup.rs
  Medicinska Škola Beograd
 • Aleksandra Danilović
  e-mail: institut@iup.rs
  Doktorant Univerziteta Megatrend
Ključne reči: zaštita životne sredine, upravljanje otpadom, medicinski otpad,opasni otpad, evropsko pravo, evropski standardi.

Apstrakt

Zaštita životne sredine i u okviru toga upravljanje otpadom, regulisani su velikim brojem propisa. S obzirom na ustavnopravni položaj Republike Srbije, ova danas samostalna država, u zadnjih dvadesestak godina bila je suočena sa različitim propisima koji su donošeni u okviru nekoliko država u čijem sastavu se nalazila. Od momenta osamostaljivanja 2006. godine, Republika Srbija donela je veliki broj propisa iz oblasti zaštite životne sredine i posebno upravljanja otpadom, pa i iz sfere medicinskog otpada. Međutim, to još uvek nije dovoljno da bi se u potpunosti normativno uredila ova značajna oblast društvenog života. Ono što ohrabruje, manifestuje se u dve glavne tendencije. Najpre, Republika Srbija sve intenzivnije i svestranije uređuje oblast zaštite životne sredine, a u sklopu toga i upravljanje otpadom odnosno medicinskim otpadom. O tome svedoči sve veći broj zakona i drugih propisa, ali i snažna edukativna i medijska kampanja koja kontinuirano prati taj proces. S druge strane, propisi koji se donose u ovoj oblasti uvažavaju međunarodne standarde i dostignuća, posebno ona koja primenjuje Evropska unija u kojoj Srbija ima status kandidata za prijem.

Objavljeno
2013-12-31
Sekcija
Stručni rad