PRAVA STRANACA NA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U UAE

Ključne reči: UAE, radne vize, radne dozvole, sponzor, migrant, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja

Apstrakt

Tekst se bavi migracijom radne snage u Ujedinjene Arapske Emirate, kao i uslovima za zasnivanje radnog odnosa.Migracije radne snage su, u vremenu u kom živimo, dostigle ogromne razmere. Iako su nekada ne jedini, ali najčešći vidovi migracija bili unutar iste države, iz manjih u veća mesta, danas je sve češće da državljani napuštaju svoju zemlju, porodicu, dom i odlaze u inostranstvo u cilju zasnivanja radnog odnosa. Iz navedenog razloga u prvom delu ovaj članak objašnjava uslove za sticanje radne dozvole i razloge njenog gubitka i oduzimanja, načine sponzorisanja stranih državljana karakterističan za UAE.

Drugi deo teksta govori o najčešćim razlozima za migracije radnika, uslovima rada, kao i životu sa kojim se susreću lica koja u cilju zapošljavanja napuštaju matičnu zemlju i odlaze u UAE.

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Stručni rad