PRIMENA KAZNENOG PRAVA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Ključne reči: Zakon o zaštiti životne sredine, keznene odredbe, privredni prestupi, prekršaji, kaznene mere, inspekcija za zaštitu životne sredine

Apstrakt

Zakonodavni okvir u svakoj zemlji predstavlja jedan od elementarnih, a u isto vreme i ključnih uslova za očuvanje i unapređenje životne sredine. U Republici Srbiji sistem pravnih normi u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, čini veliki broj zakona i drugih propisa. Svakako najvažniji i po svojoj strukturi najsloženiji sistemski zakon iz ove oblasti je Zakon o zaštiti životne sredine. Imajući u vidu značaj ovog zakona, odnosno da se njime uređuje integralni sistem životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u našoj zemlji, odredbe koje utvrđuju kaznene mere predstavljaju bitan segment ovog propisa. U radu su prikazane odredbe koje utvrđuju privredne prestupe i prekršaje i kaznenopravne mere koje se mogu preduzimati protiv učinilaca ovih ekoloških delikata, prema ovom zakonu, kao i njihova primena, na osnovu dostupnih podataka republičke inspekcije za zaštitu životne sredine.

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad