NACIONALNI PLAN ZA RETKE BOLESTI – UPOREDNOPRAVNI PRIKAZ

  • Sanja Zlatanović Institut društvenih nauka, Beograd Centar za pravna istraživanja
Ključne reči: retke bolesti, Nacionalni plan za retke bolesti, zdravstvena zaštita, evropska regulativa

Apstrakt

U radu se analiziraju akti Evropske unije u oblasti pravnog regulisanja retkih bolesti, posebno oni koji se odnose na usvajanje, implementaciju i evaluaciju nacionalnih planova za retke bolesti. Kao primer, uzima se Nacionalni plan za retke bolesti Francuske i razmatra se situacija u Nemačkoj u vezi sa pristupom lica obolelih od retkih bolesti sistemu zdravstvene zaštite, s obzirom na to da Nemačka još uvek nije donela Nacionalni plan za retke bolesti. Putem komparativnog metoda, daje se ritička ocena postojećeg stanja u oblasti pravnog regulisanja retkih bolesti u Republici Srbiji, te se ukazuje na važnost i značaj usvajanja Nacionalnog plana za retke bolesti.

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad