КОНСТИТУИСАЊЕ ПРВИХ ОРГАНА ВЛАСТИ У ЗЕМЉАМА КОЈЕ СУ ПОСЛЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА ПРИПАЛЕ СРБИЈИ 1912–1913. ГОДИНЕ

  • Miroslav Svirčević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Балканолошки институт САНУ Београд
Ključne reči: Србија, Османско царство, локална управа, Балкански ратови, Стара Србија, Македонија

Apstrakt

Овај рад објашњава процес изградње прве (војне и цивилне) управе у бившим земљама Османског царства које су после Балканских ратова 1912–1913. године припале Србији – Стара Србија (Рашко-полимска област, Косово) и Македонија (Вардарска).

 

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad