ХОЛАНДСКИ САВЕТ ПРАВОСУЂА

  • Marina Matić, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Институт за упоредно право Београд
Ključne reči: правосуђе, реформа, правосудни савети, међународни стандарди, Холандија.

Apstrakt

У тексту аутор, у покушају да да преглед стања, настоји да представи међународне стандарде и моделе правосудних савета, као и искуство Холандије у успостављању Савета за правосуђе, историјски осврт, надлежности, састав, запошљавање стручњака, буџет, континуирану процену рада и процедуре за унапређење. Разлог за представљање холандског искуства су актуелне активности и дискусије у процесу израде нове Стратегије реформе правосуђа за период 2013 – 2018 и потреба за унапређењем улоге и позиције Високог савета судства и Државног већа тужилаца, посебно имајући на уму Извештај Савета Европе из септембра 2010. године, као и изазове у спровођењу нових реформских активности.

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad