ДЕЈСТВО ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА О НЕУСТАВНОСТИ ЗАКОНА НА ПОЈЕДИНАЧНЕ АКТЕ УПРАВЕ У СР НЕМАЧКOJ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

  • Vladimir Đurić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Институт за упоредно право Београд
Ključne reči: уставни суд, дејство одлука уставног суда, појединачни акти, извршење појединачних аката, коначни и правоснажни акти

Apstrakt

У раду аутор анализира дејство одлука уставних судова на појединачне акте управе у правном поретку СР Немачке и Републике Србије у погледу њиховог извршења и могућности њихове измене. Одлуке Уставног суда СР Немачке имају дејство ex tunс, а коначни појединачни акти управе донесени на основу неуставног закона не могу да буду извршени. Коначни појединачни акти остају на снази. Са друге стране, одлуке Уставног суда Србије имају дејство ex nunc, а Закон о Уставном суду забрањује извршење само правоснажних аката донесених на основу неуставног закона. У правном поретку Републике Србије дозвољена је измена коначних и правоснажних појединачних аката управе којима се нарушавају права. Закључак је да таква могућност није усклађена са правилима управног и управносудског поступка и да је нужна промена закона.

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad