ПРЕРАСТАЊЕ АЛБАНСКОГ СЕЦЕСИОНИЗМА У АНТИАЛБАНСКИ ПОКРЕТ

  • Miroljub Jevtić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Факултет политичких наука, Београд
Ključne reči: албански сецесионизам, антиалбански покрет, Србија,ислам, религијски екстремизам, политикологија религије

Apstrakt

Једна од најважнијих политичких чињеница са којом се суочава Србија од свога настанка као међународноправни субјект 1878. Године јесте питање регулисања односа са Албанцима.Због свега тога веома је важно разумети суштину проблема. Разумевање суштине проблема равно је дијагнози у медицини. Када се, медицински речено, сумирају досадашње дијагнозе односа Србије са Албанцима доминантна јесте да се ради о секуларном покрету изразито антирелигиозном,чији је циљ стварање секуларне Велике Албаније. Ако је то тако, онда би се проблем могао решити остваривањем те идеје која у најамбициознијим замислима иде нешто јужније од Алексинца. То значи, да би тако окрњена Србија, од победничких Албанаца била остављена на миру. Али ако је проблем исламски како га представља овај текст онда је тај покрет само део панисламсог, чији је циљ претварање читавог света у земљу ислама- Дар- ал ислам. То онда значи да је Велика Албанија само фаза у освајању читаве Србије а онда и Европе.

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad