ПОРЕСКИ САВЕТНИЦИ И ЊИХОВА ДЕЛАТНОСТ У ПОРЕСКОМ ПРАВУЗЕМАЉА БИВШЕ СФРЈ

  • Gordana Ilić-Popov, PhD Правни факултет Универзитета у Београду
Ključne reči: пореско саветовање, порески саветник, порески савет, пореска евазија, пореска уштеда, порески план

Apstrakt

Пореско саветовање подразумева стручно саветовање у пореским пословима и другим питањима која су у вези са плаћањем пореза и других фискалних дажбина, као и са правима физичких и правних лица у овој области. Ова својеврсна делатност коју, уз одговарајућу накнаду, самостално обављају стручна и независна лица – порески саветници обезбеђује пореским обвезницима смањивање њиховог пореског терета у границама закона и примене пореских прописа. Порески саветници у обављању своје делатности морају да се строго придржавају начела законитости, савесности и стручности. Због тога за развијање ове професије нису заинтересовани само порески обвезници који, захваљујући стручним и квалитетним саветима својих пореских саветника, остварују пореску уштеду, већ и сама држава која не само да очекује мању незакониту евазију пореза, већ има посебан подстицај да пореско законодавство уреди тако да у њему буде што мање правних празнина и недоречености, које вешти порески саветници могу искористити у прилог својих клијената.

Objavljeno
2013-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad