ЈАВНЕ НАБАВКЕ У РЕПУБЛИЦИ ИРСКОЈ

  • Marija Veličković, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Заменик директора Агенције за јавне набавке – Град Београд Докторант Правног факултета Универзитета у Београду
Ključne reči: јавне набавке, законодавни и институционали оквир, реформа система јавних набавки, централизација јавних набавки.

Apstrakt

Приоритет сваке државе представља јака и стабилна економија. Како јавне набавке представљају значајну економску функцију државе, владе многих држава поклањају велику пажњу усавршавању постојећег система јавних набавки и бројним рефомама у оквиру тога.

У том смислу и Република Ирска недавно је кренула путем радикалних промена у овој области и реформисала национални систем јавних набавки. У овом чланку, аутор се бави системом јавних набавки у Републици Ирској, где се, уз кратак историјски осврт на систем јавних набавки ирског јавног сектора, пажња поклања тренутном институционалном и законодавном оквиру јавних набавки, али и будућим променама. У оквиру поменутог, аутор се фокуса на питање будућих реформи и на препоручени модел централизације ирског система јавних набавки.

Objavljeno
2013-04-30
Kako citirati
Veličković, M. (2013) ЈАВНЕ НАБАВКЕ У РЕПУБЛИЦИ ИРСКОЈ, Strani pravni život, 57(2), стр. 221-244. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/308 (приступљено: 27 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad