NEPODOBAN POKUŠAJ U UPOREDNOM KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU

  • Dragan Jovašević, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Ključne reči: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

Apstrakt

Pravilo je da se preduzimanjem jedne ili više delatnosti koje su u zakonu određene kao elemenat bića krivičnog dela ostvari posledica u smislu prouzrokovane promene ili stanja u spoljnom svetu. No, česte su u životu situacije, kada usled preduzete radnje nepodobnim sredstvom ili prema nepodobnom objektu (predmetu) posledica krivičnog dela, ipak, izostaje. U takvim slučajevima postoji nepodoban pokušaj krivičnog dela gde posledica niukom slučaju nije mogla da nastupi. No, moguće je da se za preduzimanje radnje izvršenja zahteva prethodno stvaranje uslova i pretpostavki kroz preduzimanje pripremnih radnji kojima se omogućava ili olakšava krivično delo. Realna opasnost ugrožavanja zaštićenog dobra, kao i obim i intenzitet ispoljene kriminalne volje za prouzrokovanje posledice preduzetom radnjom izvršenja čini suštinu nepodobnog pokušaja i osnov kažnjivosti njegovog učinioca. U ovom radu će stoga biti reč i o pojmu i karakteristikama, sadržaju i prirodi nepodobnog pokušaja u uporednom krivičnom zakonodavstvu i njihovom upoređivanju sa rešenjima u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije.

Objavljeno
2013-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad