USAGLAŠENOST ZAKONODAVSTVA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI SA PREPORUKOM EVROPSKE UNIJE O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Ključne reči: Preporuka EU, inspekcijski nadzor, usaglašenost propisa, zaštita životne sredine

Apstrakt

Obaveze Republike Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, podrazumevaju usklađivanje nacionalnih propisa, institucionalnih organizacija i radnih praksi sa zahtevima propisanim u EU propisima, pravnim tekovinama EU (acquis communautaire). U prethodnom periodu Republika Srbija je znatno napredovala u transpoziciji pravnih tekovina EU iz oblasti životne sredine i to usvajanjem brojnih sistemskih i sektorskih zakona, na koji način je ovaj značajan proces započet. U državama članicama EU i u našoj državi, inspekcijski organi svojim kontrolama obezbeđuju primenu važećih propisa iz oblasti životne sredine. Preporuka o minimalnim kriterijumima za inspekciju za zaštitu životne sredine u državama članicama EU (RMCEI), zauzima značajnu ulogu u oblasti inspekcijskog nadzora. Tema ovog rada su karakteristike ove Preporuke i usaglašenost inspekcije za zaštitu životne sredine Republike Srbije sa njenim smernicama.

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Živković, T. и Jovanović, Đorđe (2014) USAGLAŠENOST ZAKONODAVSTVA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE U REPUBLICI SRBIJI SA PREPORUKOM EVROPSKE UNIJE O INSPEKCIJSKOM NADZORU, Strani pravni život, 58(1), стр. 279-292. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/275 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad