ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

  • Vladimir Đukanović, PhD Doctoral candidate at the Faculty of Law at “Union” University, President of the National Lottery of Serbia
Ključne reči: игре на срећу, Интернет, Европска лутрија, заједнички оквир

Apstrakt

Идејни творци Европске уније као наднационалне творевине нису ни сањали колики ће проблем та творевина имати у наизглед тривијалном регулисању области какве су интернет игре на срећу. Данас се око ове теме воде жестоке правне расправе у свим европским институцијама, посебно у Европском парламенту, али решење око јединствене регулације још увек није на видику. Заправо, без обзира што члан 56. Уговора о функционисању Европске уније наглашава да у пружању услуга не сме да се ограничава слобода лицу које је држављанин неке од земаља чланица Европске уније са пословним седиштем у некој другој држави чланици2, у пракси се, бар у овој делатности, та одредба никако не примењује. На делу је огроман отпор великог дела земаља чланица Европске уније да се у сегменту интернет игара на срећу тржиште ЕУ обједини и примат се даје националним законодавствима. Такво понашање неретко доводи до бројних спорова пред европским судовима које покрећу компаније које се баве приређивањем интернет игара на срећу против држава које не желе да примењују одредбе о јединственом тржишту. Да би се избегле овакве ситуације, пред Европским парламентом вођене су бројне расправе, али осим “Зеленог папира” и касније донете резолуције Европског парламента о играма на срећу преко средстава електронске комуникације на интерном тржишту, те недавно донетог саопштења Европске комисије о заједничком оквиру за интернет игре на срећу, значајније помаке нисмо имали. Но, и ови акти заслужују да се анализирају, с тим што се мора нагласити да је “Зелени папир” платформа Европске комисије на основу које се планира да изради јединствено законодавство на нивоу целе Европске уније у овој области. Такође, није згорег поменути да је на нивоу организације “Европска лутрија” донета Резолуција о регулаторним принципима Европске Лутрије којима се гарантује трајна будућност за лутрије у Европској унији у оквиру које се такође регулишу питања приређивања интернет лутријских игара на срећу.

 

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Đukanović, V. (2014) ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ НА НИВОУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, Strani pravni život, 58(1), стр. 243-264. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/273 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad