VOLONTIRANJE U EVROPSKOJ UNIJI

Ključne reči: volontiranje, organizator volontiranja, volonter, međunarodni standardi.

Apstrakt

U tekstu autor, nastoji da predstavi međunarodne standarde o volontiranju. Pored međunarodnih standarda u radu se ukazuje na postojnje različitih sisteme u državama članicama Evropske unije, kao i razlozima koji su do toga doveli. Srbija je donela Zakon o volontiranju 2010. godine, ali organizacije civilnog društva imaju primedbe na pojedine odredbe i rešenja iz zakona. Iz tog razloga, autor se osvrnuo na iznete primedbe civilnog sektora i ukazao na uporednopravna rešenja i način na koji su navedena pitanja rešena u drugim državama. Rad može da posluži kao polazna tačka diskusije o potrebi izmene važećeg Zakona o volontiranju.

Objavljeno
2014-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad