KOMPARATIVNA POLITIKA I PRAVO KLIMATSKIH PROMENA: BOSNA I HERCEGOVINA, CRNA GORA, HRVATSKA I SRBIJA (OSNOVNI ELEMENTI)

Ključne reči: klimatske promene, komparativno pravo klimatskih promena, propisi Bosne i Hercegovine, propisi Crne Gore, propisi Hrvatske, propisi Srbije, usklađivanje nacionalnih propisa sa propisima EU.

Apstrakt

U radu se ukazuje na neka otvorena metodološka pitanja od značaja za komparativno sagledavanje politike i prava klimatskih promena. U drugom delu rada se analiziraju osnovni elementi politike i prava klimatskih promena u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Za osnov analize se uzima nekoliko kriterijuma i to: članstvo u međunarodnim ugovorima, status u Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i izveštavanje, postojanje i razvijenost propisa u oblasti klimatskih promena (ustavne odredbe, postojanje posebnih zakona u oblasti klimatskih promena, sadržaj i dostupnost propisa, klimatske promene u osnovnim zakonima u oblasti životne sredine), postojanje posebnih propisa kojim se reguliše oblast racionalnog korišćenja energije i obnovljivih izvora energije, kao i usaglašenost nacionalnih propisa sa propisima EU. Uočavajući određene razlike u stanju nacionalne regulitive u oblasti klimatskih promena (pre svega između Hrvatske i ostalih država) u radu se obrazlaže teza da je ključni činilac koji determiniše stanje nacionalnih politika i propisa (država koje su obuhvaćene analizom) proces evropskih integracija. U zaključku analize se procenjuje da je napredak u ovom procesu u direktnoj korelaciji sa stanjem nacionalne politike, nivoom razvijenosti nacionalnih propisa i sprovođenjem međunarodnih obaveza.

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Todić, D. (2014) „KOMPARATIVNA POLITIKA I PRAVO KLIMATSKIH PROMENA: BOSNA I HERCEGOVINA, CRNA GORA, HRVATSKA I SRBIJA (OSNOVNI ELEMENTI“), Strani pravni život, 58(1), стр. 181-194. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/267 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad