PRAVNI LEKOVI U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I UJEDINJENOM KRALJEVSTVU VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE-TREĆI DEO

Ključne reči: Država Njujork, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, izvori građanskog procesnog prava, sudski sistem, pravo na podnošenje žalbe

Apstrakt

U trećem delu ove monografije, autor se bavi izvorima građanskog procesnog prava, sudskim sistemom i pravom na podnošenje žalbe u pravnom sistemu države Njujork, Sjedinjene Američke Države, kao i u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske.

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Milošević, M. (2014) PRAVNI LEKOVI U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I UJEDINJENOM KRALJEVSTVU VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE-TREĆI DEO, Strani pravni život, 58(1), стр. 161-179. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/266 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad