ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ

Ključne reči: интеграциони процеси, евроатлантске интеграције, државно уређење, федерација, савезна држава, федералне јединице, ентитети, расподјела надлежности

Apstrakt

Вријеме у којем живимо карактеришу, између осталог, разноврсни процеси повезивања држава у свијету, као и њиховог интегрисања у различите међународне организације. За простор на којем живимо од посебне важности су настојања да се он интегрише у структуре Европске уније. Једно од питања које се с тим у вези поставља већ дуже вријеме је не само то какво државно уређење има БиХ него и са каквим обликом тог уређења она може постати чланица поменуте уније. Том питању је посвећен овај рад. У њему аутор, између осталог, указује на искуства држава (Белгије и Шпаније) чије сложено државно уређење није препрека за њихово чланство у Европској унији. Због тога ни дејтонски Устав није препрека за чланство Босне и Херцеговине у тој организацији (као ни у другим међународним организацијама), што је и најважнија порука овог рада.

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Blagojević, M. (2014) ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ, Strani pravni život, 58(1), стр. 143-160. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/265 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad