KORIŠĆENJE I ZAŠTITA POJEDINIH INSTITUTA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE KOD FRANŠIZING UGOVORA

  • Ivanka Spasić, PhD Faculty of Law, University „Business Academy“ Novi Sad
Ključne reči: franšizing ugovor, master franšizing ugovor, know- how, poslovna tajna, poverljiva informacija

Apstrakt

Poslovni koncept franšizinga, koji se u praksi realizuje putem franšizing ugovora, sadrži u sebi elemente niza veoma značajnih pravnih instituta. Među najznačajnije institute u sastavu franšizing posla, ključne za uspešnu realizaciju njegove suštine, spadaju instituti iz domena in- telektualne svojine. U sklopu prava iz oblasti intelektualne svojine koja se ustupaju franšizing ugovorima, instituti   know-how-a, poslovne tajne i uopšte poverljivih informacija imaju izuzetno veliki značaj. Imajući u vidu činjenicu da se ovi instituti štite na „specifičan“ način pitanje njihove upotrebe i zaštite u franšizing poslovanju (naročito kad se radi o master franšizing ugovorima) je veoma interesantno. U radu se analizira pitanje korišćenja i zaštite instituta know-how-a, poslovne tajne i poverljivih informacija u franšizing ugovorima.

Objavljeno
2014-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad