DOBROVOLJNI ODUSTANAK OD KRIVIČNOG DELA - teorija, praksa, uporedno zakonodavstvo -

  • Dragan Jovašević, PhD Faculty of Law at the University of Niš
Ključne reči: učinilac, odluka, radnja izvršenja, odustanak, dobrovoljnost, krivična sankcija

Apstrakt

U procesu izvršenja krivičnog dela moguće je ostvarenje više stadijuma. Prvi i obavezni stadijum, ali za koji se ne kažnjava u savremenom krivičnom pravu je donošenje odluke za izvršenje krivičnog dela. Ponekad je za realizaciju ove odluke potrebno preduzeti određene pripremne radnje. To su različite delatnosti kojima se stvaraju uslovi i pretpostavke za izvršenje krivičnog dela. Posle donete odluke i stvorenih povoljnih uslova, učinilac preduzima radnju izvršenja (činjenje ili nečinjenje) konkretnog krivičnog dela sa ciljem da prouzrokuje posledicu na objektu napada. No, moguće je da se učinilac iz bilo kojih razloga predomisli, iako je započeo ili čak okončao zakonom propisanu radnju koja čini obeležje bića krivičnog dela, pa odustane od daljeg toka izvršenja krivičnog dela. Tada postoji dobrovoljni odustanak od krivičnog dela koji poznaje veliki broj savremenih krivičnih zakonodavstava dajući mu poseban značaj kao osnov za blaže kažnjavanje ili čak potpuno oslobođenje od kazne učinioca krivičnog dela koje nije dovelo do nastupanja posledice u spoljnom svetu. O pojmu, karakteristikama, uslovima, prirodi i značaju dobrovoljnog odustanka u teoriji, sudskoj praksi i savremenom krivičnom zakonodavstvu govori ovaj rad.

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Jovašević, D. (2014) „DOBROVOLJNI ODUSTANAK OD KRIVIČNOG DELA - teorija, praksa, uporedno zakonodavstvo “-, Strani pravni život, 58(1), стр. 83-105. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/262 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad