ZKP SRBIJE IZ 2011 – KRAJ REFORME ILI SAMO JEDAN NEUSPEŠAN KORAK PROCESA REFORME ?

  • Stanko Bejatović, PhD Faculty of Law University of Kragujevac, President of Serbian Association for Criminal Law Theory and Practice
Ključne reči: Krivično procesno zakonodavstvo, Srbija, reforma, ZKP, načela krivičnog postupka, sud, tužilac, okrivljeni, unakrsno ispitivanje.

Apstrakt

Predmet analize u radu su tri grupe pitanja. Prva je posvećena analizi opštih karakteristika procesa reforme krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije dugog preko deset godina. Druga grupa pitanja tiče se stručno-kritičke analize pojedinih od niza novina koje donosi novi ZKP RS iz 2011. god., kao poslednji rezultat rada na reformi njenog krivičnog procesnog zakonodavstva. Treća grupa pitanja posvećena je prikazu autorovih razloga za zaključak da ZKP RS iz 2011. god. predstavlja ne ‚‚uspešan" kraj reforme (kao što to smatra zakonodavac) već samo jedan neuspešan korak u procesu reforme.

Objavljeno
2014-01-31
Kako citirati
Bejatović, S. (2014) ZKP SRBIJE IZ 2011 – KRAJ REFORME ILI SAMO JEDAN NEUSPEŠAN KORAK PROCESA REFORME ?, Strani pravni život, 58(1), стр. 45-67. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/260 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad